On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra, జగన్నాథ రథ యాత్ర

జులై 1 న జగన్నాథ రథ యాత్ర సందర్భంగా…

అద్భుతాల ఆలయం-పూరీ – On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra

🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕

During the Jagannath Rath Yatra on July 1

Miracle Temple-Puri – On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra

⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇

Everything in the Puri Jagannath Swamy Temple is a mystery. That is why devotees worship Puri Jagannath Swami so much. Discover the Mystery Lanto Osari at the Puri Jagannath Temple

Of particular note is the 65-foot-high pyramid structure there. The pillars and the walls are all unique.

పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయంలో అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మిస్టరీయే. అందుకే పూరీ జగన్నాథ స్వామిని భక్తులు అంతలా ఆరాధిస్తారు. ఇంతకీ పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో ఉన్న మిస్టరీలేంటో ఓసారి తెలుసుకొండి

ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది అక్కడ ఉన్న 65 అడుగుల ఎత్తయిన పిరమిడ్ నిర్మాణం. అక్కడ ఉండే స్తంభాలు, గోడలు.. అన్నీ ప్రత్యేకతతో కూడుకున్నవే.

*జెండా*
ఈ ఆలయ గోపురం పైన ఉండే జెండాకు కూడా ప్రత్యేకత ఉంది. మామూలుగా ఏ గుడికి కట్టిన జెండా అయినా సరే.. గాలి ఎటువైపు ఉంటే అటువైపే ఊగుతుంది. కానీ.. ఇక్కడి జెండా మాత్రం గాలి వస్తున్న వైపు కాకుండా.. వ్యతిరేక దిశలో ఊగుతుంది.

*చక్రం*
పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయం చాలా ఎత్తులో ఉంటుందని తెలిసిందే. ఆ గోపురం పైన ఓ సుదర్శన చక్రం ఉంటుంది. మీరు పూరీలో ఎక్కడ ఉండి అయినా సరే.. ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని చూస్తే.. అది మీ వైపే తిరిగినట్టు కనిపిస్తుంది. అది ఆ చక్రం ప్రత్యేకత.

*అలలు*
సాధారణంగా అన్ని చోట్ల వీచే గాలి సముద్రం నుంచి భూమి వైపునకు ఉంటుంది. పగటి పూట అలా వీస్తుంది. సాయంత్రం పూట భూమి వైపు నుంచి సముద్రం వైపునకు వీస్తుంది. కానీ.. పూరీలో మాత్రం అంతా రివర్స్. దానికి విభిన్నంగా గాలి వీస్తుంది.

What is Bhagavad Gita, Brief About Gita in Telugu – భగవద్గీత
* Flag *
The flag on the dome of the temple is also unique. Normally a flag tied to any temple is OK .. the wind will sway in any direction. But .. the flag here swings in the opposite direction .. not in the direction of the wind.

* Chakra *
Puri Jagannath Temple is known to be very high. Above that dome is a Sudarshan Chakra. No matter where you are in Puri .. if you look at that Sudarshan Chakra .. it looks like it is turning towards you. That’s it.

* Waves *
are generally ubiquitous winds from the ocean toward land. It blows like that during the day. In the evening it blows from the land towards the sea. But .. in Puri everything is reversed. The wind blows differently to it.

*పక్షులు*
జగన్నాథ ఆలయం పైన పక్షులు ఎగరవు. ఆలయం పైకి పక్షులు వెళ్లవు. పక్షులు ఎందుకు అక్కడ ఎగరవు.. అనే విషయం మాత్రం ఎవ్వరికీ అంతు పట్టడం లేదు. ఎంతో మంది దీనిపై అధ్యయనం చేసినా కనుక్కోలేకపోతున్నారు.

On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra, జగన్నాథ రథ యాత్ర

On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra, జగన్నాథ రథ యాత్ర

*గోపురం నీడ*
జగన్నాథ ఆలయం ప్రధాన ద్వారం గోపురం నీడ ఎవ్వరికీ కనిపించదు. సూర్యుడు వచ్చినా కూడా అది కనిపించదు. పగలు అయినా.. సాయంత్రం అయినా ఏ సమయంలో కూడా ఆ గోపురం నీడ మాత్రం కనిపించదు. దీని నిర్మాణం అలా ఉంటుందా? లేక దేవుడి మహిమ వల్ల ప్రధాన ద్వారం గోపురం నీడ కనిపించదా? అనేది మాత్రం అంతు చిక్కడం లేదు.

* Birds *
Birds do not fly over the Jagannath Temple. Birds do not go up to the temple. Nobody knows why the birds do not fly there. Many people have studied this but can not find it.

* Gopuram shadow *
Jagannath temple main gate Gopuram shadow is not visible to anyone. It is not visible even when the sun comes up. The shadow of the dome does not appear at any time of the day or evening. Will its structure be like that? Or does the shadow of the dome of the main gate appear by the glory of God? But that is not the end of the story.

* Prasadam will not be wasted * Prasadam
made in Puri Jagannath Temple will not be wasted in the slightest. Eaten whole.

*ప్రసాదం వృథా చేయరు*
పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో తయారు చేసిన ప్రసాదాన్ని కొంచెం కూడా వృథా చేయరు. మొత్తం తినేస్తారు.

There is someone inside us, The real one , *మన తలరాత మార్చే గీత*

*అలల శబ్దం*
సింహద్వారం నుంచి ఆలయంలోకి ప్రవేశించే సమయంలో ఒక అడుగు గుడి లోపలికి పెట్టగానే.. సముద్రంలో నుంచి వచ్చే శబ్దం వినిపించదు. కానీ.. అడుగు బయటపెట్టగానే అలల శబ్దం వినిపిస్తుంది

*రథ యాత్ర*
పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో అతి ముఖ్యమైంది ఇదే. పూరీ రథ యాత్ర. ఈ రథ యాత్రలో రెండు రథాలు ఉంటాయి. శ్రీమందిరం, గుండిజా ఆలయానికి మధ్యలో ప్రవహిస్తున్న నదిని దాటి వెళ్లాలి. అందుకే రెండు రథాలను ఉపయోగిస్తారు. మొదటి రథం నది ఇవతలి ఒడ్డు వరకు తీసుకెళ్తుంది. అక్కడ మూడు చెక్క పడవల్లో దేవతలు నది దాటుతారు. అక్కడి నుంచి మరో రథంలో దేవుళ్లను గుండిజా ఆలయానికి తీసుకెళతారు.

* Noise of the waves *
When entering the temple from the Lion’s, one steps inside the temple .. No sound coming from the sea is heard. But .. as soon as the foot is released, the sound of waves is heard

* Rath Yatra *
This is the most important temple in Puri Jagannath. Puri Rath Yatra. This chariot journey consists of two chariots. You have to cross the river that flows in the middle of the shrine and Gundija temple. That is why two chariots are used. The first chariot carries the river to the other bank. There the gods cross the river in three wooden boats. From there the gods are taken to Gundija Temple in another chariot.

* Chariots * The
idols of Lord Krishna and Balarama are paraded in chariots through the streets of Puri. The chariot is about 45 feet high and 35 feet wide. This chariot has 16 wheels.

*రథాలు*
పూరీ వీధుల్లో శ్రీకృష్ణుడు, బలరాముడి విగ్రహాలను రథంలో ఊరేగిస్తారు. ఆ రథం సుమారు 45 అడుగుల ఎత్తు, 35 అడుగుల వెడల్పు ఉంటుంది. ఈ రథానికి 16 చక్రాలు ఉంటాయి.


Yama Dharma Raju Names in Telugu, యమ ధర్మరాజు

*బంగారు చీపురు*
రథ యాత్రకు ముందు బంగారు చీపురుతో రథాల ముందు ఊడ్చుతారు. ఆ తర్వాత వాటిని తాళ్లతో లాగుతారు.

*విగ్రహాలు*
ఈ గుడిలోని శ్రీకృష్ణుడు, సుభద్ర, బలరామ విగ్రహాలను చెక్కతో తయారు చేశారు.

*గుండీజా ఆలయం*
ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ జరిగే రథ యాత్రలో విశిష్టత ఏంటంటే.. గుండీజా ఆలయానికి ఊరేగింపు రాగానే.. రథం తనంతట తానే ఆగిపోతుంది. దాన్ని ఎవ్వరూ ఆపరు. ఇది కూడా ఇప్పటికీ ఓ మిస్టరీలాగానే ఉండిపోయింది.

* Gold broom *
Swept in front of chariots with gold broom before chariot ride. They are then pulled with ropes.

* Idols *
The idols of Lord Krishna, Subhadra and Balarama in this temple are made of wood.

* Gundija Temple *
The uniqueness of the chariot procession that takes place here every year is that when the procession arrives at the Gundija Temple, the chariot stops on its own. No one will stop it. Even this still remains a mystery.

* Prasadam to God *
Puri offers 56 types of Prasadam to Jagannath. Those offerings also have a unique history. According to the temple tradition .. they are cooked in clay pots. There will be no smell in those offerings before offering to God. There is also no taste but .. after being offered to God those offerings will crumble. Prasads are very sweet.

Excellent information about Lord Krishna, iiQ8

*దేవుడికి ప్రసాదం*
పూరీ జగన్నాథుడికి 56 రకాల ప్రసాదాలు సమర్పిస్తారు. ఆ ప్రసాదాలకు కూడా విశిష్ట చరిత్ర ఉంది. ఆలయ సంప్రదాయం ప్రకారం.. వాటిని మట్టి కుండల్లో వండుతారు. దేవుడికి సమర్పించడానికి ముందు ఆ ప్రసాదాల్లో ఎటువంటి వాసన ఉండదు. రుచి కూడా ఉండదు కానీ.. దేవుడికి సమర్పించిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాలు ఘుమఘుమలాడుతాయి. ఎంతో మధురంగా ఉంటాయి ప్రసాదాలు.

🔔🔔🔔🔔🔔

#Puri #jagannath #JagannathTemple #jagannathpuri #jagannathrathyatra #JagannathDham #lordkrishna #krishna #Govinda #subhadra #balaram #sanathanahindhudharmam #devotional #SanatanaDharma #temple


Glory Varanasi Kashi in Telugu, iiQ8 info, Indian Kaashi – వారణాసి కాశీ వైభవం

01/07/2022 9:34 AM