Parents of Lord Sri Krishna, Raised Parents, Who in the previous life?

శ్రీ కృష్ణుణ్ణి కన్నతల్లిదండ్రులూ * పెంచిన నందయశోదలూ * పూర్వజన్మలో ఎవరు ? * వాళ్ళ వృత్తాంతం మనము తెలుసుకుందాం * శ్రీకృష్ణునికి జన్మ నిచ్చినతల్లిదండ్రుల * పెంచిననందయశోదల __ పూర్వజన్మవృత్తాంతాలు __ సంస్కృతభాగవతంలోనూ * పోతనభాగవతంలోనూ * మరికొన్నిపురాణాలలోనూ ఉన్నాయి * ముఖ్యంగా సంస్కృత ఆంధ్రభాగవతాల్నిబట్డి తెల్పుతున్నాయి // Parents of Lord Sri Krishna, Raised Parents, Who in the previous life? కన్నతల్లిదండ్రులు * దేవకివసుదేవులు * పెంచినతల్లిదండ్రులు * యశోద నందుడు * దేవకీవసుదేవుల పూర్వజన్మవృత్తాంతాలు : స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే దేవకీదేవికి వివరించాడు  అమ్మా ! స్వాయంభువమన్వంతరంలో -- పూర్వజన్మలో నీవు పృశ్నివి * వసుదేవుడు పరమ పవిత్రుడు -- దైవసుతుడు అనే ప్రజాపతి * ప్రజాసృష్టికోసం బ్రహ్మ ఆదేశంతో తీవ్రతపస్సు చేశారు, నన్ను12, వేలదివ్యసంవత్సరాలు ఆరాధించారు * నేను వరం కోరుకోం డని మిమ్ము అడిగాను * మీరు నావంటి పుత్రుణ్ణి కావాలని కోరారు * వరం అనుగ్రహించి వెళ్ళాను * పిదప నేను నీ గర్భంలో జన్మించాను * పృశ్నిగర్భుడనే పేరొందాను * ** తర్వాతియుగంలో ** అదితికశ్యపులకు పుత్రుణ్ణి అయ్యాను * అప్పుడు పొట్టిగా…
Read more about Parents of Lord Sri Krishna, Raised Parents, Who in the previous life?
  • 0

Kothuru Subramanya Swamy History, కొత్తురు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్ర ‌

#కొత్తురు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్ర ‌_ 500 ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన అద్భుత సంఘటన - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యుడే శ్రీ సుబ్బారాయుడుగా వెలసిన క్షేత్రం , శ్రీ సుబ్బారాయుడి నిజరూప దర్శనం   Kothuru Subramanya Swamy History, కొత్తురు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్ర ‌   #పాణ్యం మండలం సుబ్బరాయుడు కొత్తూరు భిన్నమైన ఆచారాన్ని పాటిస్తోంది. #ఆదివారం అందరికీ సెలవు. ఆ పల్లెకూ సెలవే. కానీ మిగిలినవారికంటే కాస్త ఎక్కువ సెలవు. ఆదివారం మాంసాహారం ముట్టకపోవడం, అంత్యక్రియలు నిర్వహించకపోవడం ఈ పల్లెలో అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. #మిగిలిన రోజుల్లో మాంసాహారం తినాలన్నా.. ఆ ఊరిలో దొరకదు. ఆరు కిలోమీటర్లు వెళ్లి తెచ్చుకోవాల్సిందే. ఆసక్తి కలిగించే ఈ ఆచారం వెనుక సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయ స్థల పురాణ నేపథ్యం ఉంది.   #ఏమిటా కథ..?* #500 ఏళ్ళ క్రితం కొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన బీరం చెన్నారెడ్డి అనే రైతు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు. గట్టెక్కే మార్గం చూపాలని ఓ బ్రాహ్మణుడిని ఆశ్రయిం చాడు. #మాఘ శుద్ధ షష్ఠి రోజున పొలం దున్నితే కష్టాలు తొలగుతాయని బ్రాహ్మణుడు సూచించాడు. దీంతో చెన్నారెడ్డి కాడెద్దులను నాగలికి కట్టి పొలం దు…
Read more about Kothuru Subramanya Swamy History, కొత్తురు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్ర ‌
  • 0

On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra, జగన్నాథ రథ యాత్ర

జులై 1 న జగన్నాథ రథ యాత్ర సందర్భంగా... అద్భుతాల ఆలయం-పూరీ - On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra 🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕 During the Jagannath Rath Yatra on July 1 Miracle Temple-Puri - On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra Everything in the Puri Jagannath Swamy Temple is a mystery. That is why devotees worship Puri Jagannath Swami so much. Discover the Mystery Lanto Osari at the Puri Jagannath Temple Of particular note is the 65-foot-high pyramid structure there. The pillars and the walls are all unique. పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయంలో అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మిస్టరీయే. అందుకే పూరీ జగన్నాథ స్వామిని భక్తులు అంతలా ఆరాధిస్తారు. ఇంతకీ పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో ఉన్న మిస్టరీలేంటో ఓసారి తెలుసుకొండి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది అక్కడ ఉన్న 65 అడుగుల ఎత్తయిన పిరమిడ్ నిర్మాణం. అక్కడ ఉండే స్తంభాలు, గోడలు.. అన్నీ ప్రత్యేకతతో కూడుకున్నవే. *జెండా* ఈ ఆలయ గోపురం పైన ఉండే జెండాకు కూడా ప్రత్యేకత ఉంది. మామూలుగా ఏ గుడికి కట్టిన జెండా అయినా సరే.. గాలి ఎటువైపు ఉంటే అటువైపే ఊగుతుంది. కానీ.. ఇక్కడి జెండా …
Read more about On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra, జగన్నాథ రథ యాత్ర
  • 0

G.A.M.E (GITA FOR ALL MADE EASY), JobsinQ8, Bhagavad Gita Online Course 2021

ISKCON Hyderabad 'G.A.M.E (GITA FOR ALL MADE EASY) course teaches the most essential concepts from Bhagavad Gita through wonderful PPt's & Quiz in between the sessions. Participants with 75% attendance will get the Certificate and study material.   G.A.M.E (GITA FOR ALL MADE EASY), JobsinQ8, Bhagavad Gita Online Course Gita Made Easy 2021 Top Three Advantages: Gita explained in easy and simple language Powerful life lessons to practically live Bhagavad Gita Replace loss-sadness-depression with gain-enthusiasm-happiness   Course Highlights: Course Completion Certificate from StudyGita Entire Bhagavad-Gita completed in just 18 sessions. 60 Minutes per session Lifetime access to course recording Downloadable Course Material, Chapter wise Gita Slokas, Sloka video with Recitation Reinforce your learning through quizzes Clarify your doubts through Q&A link   Course S…
Read more about G.A.M.E (GITA FOR ALL MADE EASY), JobsinQ8, Bhagavad Gita Online Course 2021
  • 0

Wish You A Blessed Eid, JobsinQ8, Eid Mubarak 2021- عيدكم مبارك 🌙

EID Mubarak !! What is meaning of Eid Mubarak? Eid Mubarak or (Arabic: عيد مبارك‎) is an Arabic term that means “Blessed Feast/festival”. ... In the social sense, people usually celebrate Eid al-Fitr after Ramadan and Eid-al-Adha in the month of Dhul Hijjah (the 12th and final Islamic month). What is Eid al-Fitr? Eid al-Fitr, also called the "Festival of Breaking the Fast" or Lesser Eid, or simply Eid, is a religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of the month-long dawn-to-sunset fasting of Ramadan.   'Our Lord! Let not our hearts deviate From the truth after You have guided us, And bestow upon us, Mercy from your grace Verily You are the giver of bountires Without measure' - (3:8) Hope this      EID    fills your life with many a reason to smile. Wish You A Blessed Eid, JobsinQ8, Eid Mubarak 2021. عيدكم مبارك 🌙 Eid ul Fitr 2021: History, significance, date, celebrations of Eid after Ramadan   Happy Eid ul Fitr 2021: The…
Read more about Wish You A Blessed Eid, JobsinQ8, Eid Mubarak 2021- عيدكم مبارك 🌙
  • 2

Maha Mrityunjaya Mantra [108 times] – महामृत्युंजय मंत्र | Lyrics & Meaning, JobsinQ8

Maha Mrityunjaya Mantra [108 times] - महामृत्युंजय मंत्र | Lyrics & Meaning | Sounds of Isha Download a powerful rendition of the Maha Mrityunjaya Mantra, repeated 108 times, by Sounds of Isha for Free! https://isha.co/MMM​ Watch out for the meaning of the #MahaMrityunjayaMantra​ in English and Hindi! Maha Mrityunjaya Mantra Lyrics in Sanskrit and English:   ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् | उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||   Aum Tryambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam | Urvaarukamiva bandhanaan-mrityormuksheeya maamritaat || The Meaning of the Mantra: We worship the three-eyed One, who is fragrant and who nourishes all. Like the fruit falls off from the bondage of the stem, may we be liberated from death, from mortality.

Singer Mangli​ Full performance at Mahashivratri 2021, Sounds of Isha, JobsinQ8, Sadhguru Sri Rama Navami – Indian Festival – JobsinQ8, Shri Ram Navami …
Read more about Maha Mrityunjaya Mantra [108 times] – महामृत्युंजय मंत्र | Lyrics & Meaning, JobsinQ8
  • 0

Singer Mangli​ Full performance at Mahashivratri 2021, Sounds of Isha, JobsinQ8, Sadhguru

Singer Mangli​ with Sounds of Isha | Full performance | Live at Mahashivratri 2021 A unique combination of Mangli's raw powerful voice and Sounds of Isha's unique instrumentation at Mahashivratri 2021. Stay tuned for more! Singer Mangli​ Full performance at Mahashivratri 2021, Sounds of Isha, JobsinQ8, Sadhguru  

https://indianinq8.com/ganesh-prayer-in-telugu-%e0%b0%97%e0%b0%a3%e0%b1%87%e0%b0%b6-%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%a5%e0%b0%a8/ Lord Ganesh prayer in Telugu – గణేశ ప్రార్థన
Read more about Singer Mangli​ Full performance at Mahashivratri 2021, Sounds of Isha, JobsinQ8, Sadhguru
  • 0

భగవద్గీత గురించి భజగోవిందం ఏమంటొంది? bhagavad gita bhaja govindam telugu

భగవద్గీత గురించి భజగోవిందం ఏమంటొంది? bhagavad gita bhaja govindam telugu    devotional, islam, quran, hindu, ramayan, bhagavad gita, telugu bhagavad gita, bhagavad geetha, telugu bhagavad geetha, bible, christian, muslim, yoga, meditation, health, knowledge base 2 u , telugu quran, telugu bible , slokam, telugu bhakti, prayer, devudu, temple, church, masjeed, jesus భగవద్గీత గురించి భజగోవిందం ఏమంటొంది?                               భజగోవింద శ్లోకం:   భగవద్గీతా కించిదధీతా గంగా జలలవ కణికాపీతా| సకృదపి యేన మురారి సమర్చా క్రియతే తస్య యమేన స చర్చా|| Yudhisturudu – యుధిష్టిరుడు http://knowledgebase2u.blogspot.com/2015/05/yudhisturudu.html Yama Dharma Raja యమధర్మరాజు http://knowledgebase2u.blogspot.com/2015/05/yama.html http://knowledgebase2u.blogspot.com  Home  http://knowledgebase2u.blogspot.com/p/chat-room.html  Chat Room  http://knowledgebase2u.blogspot.com/search/label/yoga    Y O G A   http://knowle…
Read more about భగవద్గీత గురించి భజగోవిందం ఏమంటొంది? bhagavad gita bhaja govindam telugu
  • 0

పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము(15వ అధ్యాయం) Purushothama Prapthi Yogam

పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము(15వ అధ్యాయం) Purushothama prapti yogam telugu bhagavad gita పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము(15వ అధ్యాయం) శ్రీకృష్ణుడు:వ్రేళ్ళు పైకీ , కొమ్మలు దిగువకూ ఉన్నదీ,వేద అనువాకాలే ఆకులు కలదీ ఐన అశ్వత్థవృక్షం ఒక్కటి ఉందని చెప్పబడుతున్న వృక్షాన్ని తెలిసినవాడే వేదవిదుడని తెలుసుకో.దీని కొమ్మలు త్రిగుణాల వలనే విస్తరించి ఇంద్రియార్థాలే చిగుళ్ళు గా కల్గి, క్రిందికీ మీదికీ వ్యాపించి ఉన్నాయి. కాని మనుష్య లోకంలో కర్మానుబంధంతో దిగువకు పోయే వేళ్ళు కూడా ఉన్నాయి.సంసారం లోని ప్రాణులు ఈ చెట్టు యొక్క స్వరూపం తెలుసుకోలేరు.ఈ సంసారవృక్షాన్ని మూలం తో పాటు వైరాగ్యంతోనే ఛేదించాలి. దేనిని పొందితే తిరిగి సంసారం లోనికి రామో ఈ విశ్వము ఎవరి వలన సాగుతుందో అతన్ని శరణు వేడెదము అన్న భావనతో సాధన చేయాలి.బ్రహ్మజ్ఞానులై దురహంకారం,చెడుస్నేహాలు, చెడు ఊహలు లేక కోరికలను విడిచి ద్వంద్వాతీతులైన జ్ఞానులు మాత్రమే మోక్షం పొందుతారు.చంద్ర, సూర్య,అగ్నులు దేనిని ప్రకాశింపచేయలేరో, దేనిని పొందితే తిరిగి రానక్కరలేదో అలాంటి స్వయంప్రకాశమైనదే నా పరమపదం. నా పురాతన అంశయే జీవుడుగా మారి,జ్ఞానేంద్రియా…
Read more about పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగము(15వ అధ్యాయం) Purushothama Prapthi Yogam
  • 0

దైవాసుర సంపద్వభాగ యోగము(16వ అధ్యాయం) daiva sura sampada yogam telugu bhagavad gita

దైవాసుర సంపద్వభాగ యోగము(16వ అధ్యాయం) daiva sura sampada yogam telugu bhagavad gita devotional, islam, quran, hindu, ramayan, bhagavad gita, telugu bhagavad gita, bhagavad geetha, telugu bhagavad geetha, bible, christian, muslim, yoga, meditation, health, knowledge base 2 u , telugu quran, telugu bible , slokam, telugu bhakti, prayer, devudu, temple, church, masjeed, jesusదైవాసుర సంపద్వభాగ యోగము(16వ అధ్యాయం)శ్రీకృష్ణుడు చెపుతున్నాడు.దైవగుణాలు:భయం లేకుండడం,నిర్మల మనసు,అధ్యాత్మిక జ్ఞాన నిష్ఠ,ఆత్మనిగ్రహం,యజ్ఞాచరణ,వేదాధ్యయనం, తపస్సు,సరళత,అహింస,సత్యం,కోపం లేకుండడం,త్యాగం,శాంతి,దోషాలు ఎంచకుండడం, మృదుత్వం,భూతదయ,లోభం లేకుండడం,అసూయ లేకుండడం,కీతి పట్ల ఆశ లేకుండడం.రాక్షసగుణాలు:గర్వం,పొగరు,దురభిమానం,కోపం,పరుషత్వం,అవివేకం.దైవగుణాలు మోక్షాన్ని,రాక్షసగుణాలు సంసారబంధాన్ని కలిగిస్తాయి.నీవు దైవగుణాలు కలిగినవాడివి, బాధపడద్దు.దైవ,రాక్షస స్వభావులని రెండు రకాలు.రాక్షసస్వభావం గురించి చెప్తాను.మంచీచెడుల విచక్షణ,శుభ్రత,సత్యం,మంచి ఆచారం వీరిలో ఉండవు.ప్రపంచం మిథ్య అని,దేవుడు లేడని,స్త్రీపురుష సం…
Read more about దైవాసుర సంపద్వభాగ యోగము(16వ అధ్యాయం) daiva sura sampada yogam telugu bhagavad gita
  • 0