28 Names of Lord Karthikeya and Meanings, కార్తికేయుని 28 నామములు

28 Names of Lord Karthikeya and Meanings – కార్తికేయుని 28 నామములు :

 

1. యోగీశ్వరః – యోగీశ్వరులకు అధిపతి

2. మహాసేనః – దేవసైన్యానికి అధిపతి, దేవసేనాపతి

3. కార్తికేయః – ఆరు కృత్తికా నక్షత్రములచే పోషింపబడిన వాడు

4. అగ్నినన్దనః – పరమశివుని జ్ఞానాగ్ని నుంచి ఉద్భవించినవాడు మరియు పరమశివుని తేజస్సు కొంత సేపు భరించినందువల్ల, అగ్ని దేవునికి కూడా తనయుడిగా పిలువబడినవాడు.

5. స్కందః – పరమశివుని తేజస్సు నుండి జన్మించినవాడు

6. కుమారః – కుమార అన్న నామం కేవలం సుబ్రహ్మణ్యునికేచెందినది. ఎందుకంటే, జగత్తుకి మాతా పితలు అయిన పార్వతీ పరమేశ్వరుల అన్యోన్యతకి ఫలం మన బుజ్జి సుబ్రహ్మణ్యుడు.

7. సేనానీః – దేవసేనలకు అధిపతి, దేవసేనాధ్యుక్షుడు.

8. స్వామీ శంకరసంభవః – శంకరుని దివ్యమైన తేజస్సు నుండి పుట్టినవాడు.

9. గాంగేయః – పరమశివుని తేజస్సు అగ్నిదేవుడు భరించలేక, గంగా మాతకి ఇచ్చేస్తే, గంగా మాత కొంత సేపు శివుని తేజస్సును భరిస్తుంది. అందువల్ల, గంగా మాతకి కూడా పుత్రునిగా పిలబడ్డవాడు కాబట్టి గాంగేయ అనే నామం వచ్చింది.

10. తామ్రచూడః – కుక్కుటమును అధిరోహించిన వాడు.

11. బ్రహ్మచారీ – ఎల్లప్పుడూ బ్రహ్మనందు రమించువాడు.

12. శిఖిధ్వజః – అగ్ని ధ్వజముగా కలవాడు

13. తారకారిః – తారకాసురడనే రాక్షస సంహారము చేయుటకు అవతారం దాల్చిన వాడు, తారకాసురుడిని, ఇతర రాక్షస గణములను సంహరించి దేవతలను రక్షించినవాడు.

14. ఉమాపుత్రః – ఉమాదేవి, అంటే పార్వతీ అమ్మ వారి ముద్దుల తనయుడు. అందుకే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు అచ్చం అమ్మవారి లానే ఉంటారు.

15. క్రౌంచారిః – పర్వత రూపములో ఉన్న క్రౌంచ అనే రాక్షసుడిని సంహరించినవాడు.

16. షడాననః – ఆరు ముఖములు గలవాడు.

17. శబ్దబ్రహ్మసముద్రః – జ్ఞాన స్వరూపుడు, అంటే వేదములు ఏ పరబ్రహ్మ స్వరూపమును గురించి ఘోషిస్తున్నాయో, ఆ వేద శబ్దములచే ప్రతిపాదించబడిన వాడు.

18. సిద్ధః – పరిపూర్ణ సిద్ధ స్వరూపుడు

19. సారస్వతః – సరస్వతీ స్వరూపము, అంటే జ్ఞాన స్వరూపము.

20. గుహః – సకలజీవుల హృదయ గుహలో కొలువై ఉన్నవాడు.

21. భగవాన్ సనత్కుమారః – చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారి నలుగురు మానస పుత్రులలో ఒకరైన సనత్కుమారుడే సుబ్రహ్మణ్యుడిగావచ్చారు. ఈ విషయమే, శ్రీవిద్యా రహస్యంలో మాహాత్మ్యఖండంలో వివరించబడినదని, శ్రీ శ్రీ శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు నిర్ధారించారు.

22. భోగమోక్షఫలప్రదః – ఈ భూమి మీద మనం సుఖంగా జీవించడానికి అవసరమైన సంపదతో పాటు అంత్యమునందు మోక్షమును కూడా ఇవ్వగలిగినవాడు.

23. శరజన్మా – శరవణతటాకము (రెల్లు పొదల) నుండి జన్మించినవాడు.

24. గణాధీశః – సకల దేవతలకు, గణములకు అధిపతి అయిన వాడు.

25. పూర్వజః – అందరికన్నా ముందున్నవాడు, అంటే ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు, కేవలం ఒక అవతారం మాత్రమే కాదు, ఎప్పుడూ ఉండే పరబ్రహ్మ స్వరూపం. ఆయన ఎప్పుడూఉన్నవాడు, పుట్టుక లేనివాడు.

26. ముక్తిమార్గకృత్ – ముక్తి మార్గమును బోధించే గురు స్వరూపం. అంత్యమున ముక్తిని ప్రసాదించి, తనలో కలుపుకునే స్వామి.

27. సర్వాగమప్రణేతా – సకల ఆగమములకు మూలము.

28. వాంచితార్ధప్రదర్శనః – అభీష్టములను నెరవేర్చే తండ్రి.

స్కంద ఉవాచ-

ఈ ప్రజ్ఞావివర్ధన కార్తికేయ స్తోత్రము రుద్రయమల తంత్రములోనిది. ఎవరైతే ఈ 28 నామములు ప్రతీ దినం ప్రాతః కాలం భక్తి శ్రద్ధలతో చదువుతారో, వారు సరస్వతీ అనుగ్రహం పొంది, చక్కని తెలివితేటలు, మంచి వాక్కు మరియు జ్ఞానమును పొందుతారు.

28 Names of Lord Karthikeya and Meanings

28 Names of Lord Karthikeya and Meanings

సర్వం శ్రీవల్లీదేవసేనాసమేత శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరార్పణమస్తు. (సేకరణ)

28 Names of Karthikeya

1. Yogiswara – The head of Yogiswaras

2. Mahasena – Head of Devasainya, Devasenapathi

3. Karthikeya – He is nourished by six Krithika stars

4. Agni Nandana – The one who emerges from the knowledge of Lord Shiva and, as the glory of Lord Shiva endured for a while, he is also called the son of the Fire God.

5. Skandada – Born from the glory of Lord Shiva

6. Kumara – Kumara Anna name belongs to Subrahmani only. Because, our Bujji Subramanya is the result of the uniqueness of Parvati Parameshwara who are the parents of the world.

7. Senani – Head of Devasena, Devasena chief.

8. Swami Shankarasambhava – Born from the divine brightness of Shankar.

9. Gangeya – If the fire god cannot bear the brightness of Lord Shiva and is given to Ganga Mata, Ganga Mata will bear the brightness of Shiva for some time. Hence, he was called as son of mother Ganga, so he got the name Gangeya.

10. Tamrachuda – The one who climbed the hill.

11. A bachelor – who is always indulged in Brahman.

12. Sikhidwaja – The one who is a flame of fire

13. Tarakari – The one who was incarnated to kill the demon, the one who killed the star and other demonic beings and protected the gods.

14. Uma’s son – Uma Devi, means Parvathi Amma’s beloved son. That is why Subramanya Swamy is like Accham Ammavaru.

15. Crounchary – The one who killed a monster called Crounch in the form of a mountain.

16. Shadanana – the man with six faces.

17. Sabdabrahmasamudra – Wisdom swarupudu, that is, the one who is proposed by the Vedas about which Parabrahma swarupamudra.

18. Siddha – Perfect Siddha form

19. Saraswata – Saraswati form, means knowledge form.

20. Cave – The one who lives in the cave of the hearts of all living beings.

21. Bhagavan Sanathkumarah – One of the four Manasa sons of Chaturmukha Brahma garu, Sanathkumar has come as Subrahmanya. Sri Sri Chandrasekarendra Saraswati Mahaswamy confirmed that this matter, was explained in the Mahatmyakhandam in Sri Vidya’s secret.

22. The Saviour – the One who is able to give salvation at the end, including the riches we need to live comfortably on earth.

23. Sarajanma – He was born from Saravanathatakam (Rellu Podala).

24. Ganadheesha – The one who is the master of all the gods and masses.

25. Purvaja – the one who is ahead of all, that is, here is Subrahmanya Swamy, not just an incarnation, but is always the Parabrahma form. He is ever present, the unborn.

26. Mukti Margakrut – The Guru’s form that teaches the way to Mukti. Swamy who gives freedom at the end and adds in him.

27. Sarvagama Pranetha – the source of all arrivals.

28. Vanchitardhapararshana – Father who fulfills wishes.

Skanda’s proverb –
This enlightenment of knowledge is from the Kartikeya stotram in Rudrayamala tantram. Those who read these 28 names daily with devotion, will obtain the grace of Saraswati, good wisdom, good speech and knowledge.

Everything is Srivalli Devasena along with Sri Subrahmanyeshwara offering. ( Collection )

 

On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra, జగన్నాథ రథ యాత్ర


What is Bhagavad Gita, Brief About Gita in Telugu – భగవద్గీత


There is someone inside us, The real one , *మన తలరాత మార్చే గీత*


Yama Dharma Raju Names in Telugu, యమ ధర్మరాజు


Excellent information about Lord Krishna, iiQ8

12/07/2022 4:25 PM