దుర్వాసన కోసం ఇంటి నివారణ ! Home Remedies For Bad Breath !

Home Remedies For Bad Breath 

దుర్వాసన కోసం ఇంటి నివారణ home remedies for bad breath 


Fennel 

Cinnamon 
Fenugreek 
Cloves 
Parsley 
Lemon Juice 
Apple Cider Vingegar 
Baking Soda 
Tea Tree Oil 
Herbal Oil
సోపు 
దాల్చిన చెక్క 
మెంతి 
లవంగాలు
పార్స్లీ 
నిమ్మరసం 
ఆపిల్ సైడర్ వింగేగర్
 బేకింగ్ సోడా 
టీ ట్రీ ఆయిల్
 హెర్బల్ ఆయిల్

Yudhisturudu – యుధిష్టిరుడు

Yama Dharma Raja యమధర్మరాజు 
 

   YOGA  

HEALTH    

29/05/2015 10:36 AM